x-sense montering

Tips for et brannsikkert hjem

Vårt aller første blogginnlegg omhandler tips og anbefalinger for et mer brannsikkert hjem.

Røykvarsler

Det aller viktigeste livreddende utstyret et hjem skal ha er fungerende røykvarsler. De fleste branner med livstruende utfall starter på natten, og da er det sjelden noen som oppdager brannen fysisk. Røykvarsleren fungerer som «brannvakt» i hjemmet, til og med når du sover. Om hjemmet har flere etasjer og mange rom er det absolutt å anbefale trådløse røykvarslere som «snakker» sammen. I praksis betyr dette at om en røykvarsler oppdager brann så vil resten av røykvarslerne også varsle. I dag er det nesten utelukkende optiske røykvarslere på markedet. Optiske røykvarslere «ser» røykpartiklene og klarer dermed og skille mellom reel røyk og for eksempel vanndamp og stekeos. Men om det blir for mye vanndamp eller stekeos vil til og med optiske røykvarslere reagere. Det finnes derfor gode alternative detektorer til rom hvor stekeos og vanndamp forkommer ofte. Denne type detektorer kommer vi tilbake til om litt.

Forsikringskrav når det gjelder røykvarsler i hjemmet er:

Minimum en røykvarsler i hver etasje. Men om det er flere etasjer er det anbefalt at røykvarslerne er seriekoblet.

Vi vil uansett anbefale røykvarslere som er seriekoblet da dette helt klart gir den beste varslingen ved brann. Om det er små barn i hjemmet anbefaler vi på det sterkeste at det er en seriekoblet røykvarsler på soverommet til barna også. Barn sover «tyngre» enn voksne og sjansen for at de våkner med en røykvarsler på barnerommet er betraktelig større. Av seriekoblede røykvarslere kan vi anbefale denne typen fra Cavius eller denne fra X-SENSE.

I tillegg til optiske røykvarslere anbefaler vi også at man har en CO varsler i alle rom med ildsted eller gassbrenner (Gasskjøleskap, gasskomfyr o.l). CO gassen er den usynlige og luktfrie gassen som kan forekomme i rom med bruk av åpen ild, ved brann og ufullstendig brent propangass. Denne gassen er i større mengder dødelig. Av CO varslere kan vi anbefale disse.

I rom med gassbrenner bør det også være en gassvarsler som varsler ved lekkasje av blant annet propangass. Av gassvarslere kan vi anbefale denne.

I rom med mye vanndamp eller stekeos bør det monteres varmevarsler. Dette kan være rom som vaskerom og kjøkken. En varmevarsler vil ikke reagere på vanndamp og stekeos, men varsler ved rask temperaturøkning, åpen flamme eller når temperaturen overstiger 57 grader og er derfor spesielt godt egnet for å sikre denne type rom. Av varmevarslere kan vi anbefale denne.

Brannslukker

En brannslukker brukes først og fremt for å slukke brann, men kan være til veldig god hjelp ved evakuering fra hjemmet også. Man skal ikke «leke helt» og prøve å slukke et overtent hjem da det aller viktigste er å komme seg ut av hjemmet. Plassering av brannslukker er følgelig viktig, og vi anbefaler å ha en brannslukker i umiddelbar nærhet til eller på hovedsoverommet. Mange branner starter når man ligger og sover, og da er det viktig å ha en brannslukker til potensiell hjelp når man våkner og skal evakuere.

Forsikringskrav når det gjelder slukkemiddel i hjemmet er:

En 6 kg pulverslukker eller 6 liter skumslukker med slukkeklasse på minimum 21A, alternativt en husbrannslange pr. boenhet.

Vi anbefaler en brannslukker pr. etasje i tillegg til en brannslukker på hovedsoverommet. Gjerne en pulverslukker på hovedsoverommet og at man supplerer med skumslukkere i de andre etasjene i hjemmet. Slukkeutstyr kan bestilles her.

På et kjøkken anbefaler vi som et tillegg en slukkeskumboks som er egnet til å slukke brann i frityr. Ved brann i frityr skal man ikke benytte vanlig skumslukker, pulverslukker eller husbrannslange, da dette vil gjør vondt veldig mye verre og brannen vil faktisk eskalere. Om det ikke er slukkeskum som kan benyttes i frityr tilgjengelig er det beste alternativet å kvele brannen ved å legge lokket på gryta. Og husk å slå av frityren eller platen med en gang. Vi anbefaler også å ha et brannteppe tilgjengelig på kjøkkenet for å ha et alternativ om man trenger å «kvele» flammer på en person med brann i tekstiler og klær.

PS: Husk at brannslukkere i boliger skal kontrolleres hvert 5. år.

Brannstige

Brannstige er et veldig godt supplement for å ha en ekstra rømningsvei fra hjem med flere etasjer. Husk at det alltid skal være 2 mulige rømningsveier uansett hvor du oppholder deg i hjemmet. Det er også viktig å holde rømningsveier fri for hindringer, som for eksempel snø på veranda/balkong. Om man har brannstige montert hjemme bør så mange som mulig i husholdningen prøve hvordan denne fungerer. Brannstige kan bestilles her.

 

Komfyrvakt

Komfyrvakt anbefaler vi til alle hjem. En komfyrvakt fungerer slik at ved for høy temperatur over platetoppen eller komfyren vil den kutte strømmen og gi alarm. En veldig god sikkerhet å ha hvis man skulle glemme en plate på. Komfyrvakten har 2 deler, en som kobles i kontakten til komfyren og en trådløs sensor som monteres over komfyren på vegg eller på avtrekksvifta. Sjekk om dette er noe som er integrert i komfyren eller platetoppen dere har, eventuelt kan komfyrvakt kan bestilles her.

PS: Hold minimum 1 brannøvelse i året med alle i husholdningen. Løs ut brannalarm, lag et enkelt scenario. Og om dere har brannstige øv gjerne på rømning via den.

 

Øvrige tips for et brannsikkert hjem

Unngå lading av mobiltelefoner og lignede når alle i husstanden sover. Branntilløp skjer som nevnt ofte på natten.

Bruk aldri levende lys når du ikke er i rommet. Som et godt alternativ til levende lys finnes det i dag mange fine, naturtro lys som går på batteri.

Heng opp en enkel branninstruks som er synlig for alle, gjerne på kjøleskapet.

Viktigste punkt

Røykvarslere:

Røykvarslere, minimum 1 pr. etasje. Husk å sjekke utløpsdato.

I rom med peis og ildsted bør det være montert en CO varsler.

I rom med propangassbrenner (Kjøleskap, oppvarming, koketopp) bør det være montert CO varsler OG gassvarsler.

Brannslukker:

Brannslukker, minimum 1 pr. boenhet. 6 liter skumslukker med min. slukkeklasse 21A, eventuelt 6 kg pulverslukker eller husbrannslange. Supplèr med slukkeskumboks og brannteppe.

Rømning:

2 alternative rømningsveier uansett hvor du oppholder deg. Supplèr med brannstige for alternativ rømningsvei fra andre etasjer.

Øvelse:

Hold minimum en brannøvelse i året med alle i husstanden.

 

Om det er noe dere er usikre på eller dere har andre spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.